Szymon Aksienionek

Prowadzę sesje terapii IFStreningi uważności. Wspieram wysoko wrażliwe osoby oraz osoby dorosłe z ADHD w odnajdywaniu drogi do siebie. Pomagam w uzdrawianiu traumy i budowaniu zasobów wewnętrznych poprzez sesje terapii IFS (Internal Family Systems / System Wewnętrznej Rodziny) oraz treningipraktyki uważności w nurcie terapii poznawczej opartej na uważności (Mindfulness Based Cognitive Therapy MBCT). Napisz do mnie i umów się na pierwszą konsultację lub sesję terapii IFS online przez Zoom lub stacjonarnie w Warszawie.

Metody jakimi posługuję się w pracy z klientem

Podstawą mojej pracy jest przede wszystkim autentyczne osobiste doświadczenie zaopiekowania i wypracowania własnych strategii dla niezdiagnozowanego w dzieciństwie ADHD, wysokiej wrażliwości, traum oraz trudności w różnych sferach życia, z którymi zmierzyłem się podczas ponad 20 letniej własnej pracy wewnętrznej i które przepracowałem jako klient w trwających kilka lat głębokich procesach terapeutycznych (m.in. IFS, MBCT, CBT).

Metody terapeutyczne jakie stosuję to głównie terapia IFS i terapia poznawcza oparta na uważności MBCT. W swojej pracy z klientem korzystam też z innych metod, narzędzi oraz technik terapeutycznych i somatycznych, których skuteczność potwierdzają badania kliniczne.

Pracuję pod regularną oficjalną superwizją IFS Institute, prowadzoną przez zatwierdzonych przez IFSI konsultantów klinicznych (IFSI Approved Clinical Consultants, ACCs), którzy wspierając terapeutów i praktyków IFS w procesie i certyfikacji IFS, odgrywają kluczową rolę w społeczności IFS. Pozostaję we własnym procesie psychoterapii w nurcie IFS.

Moje doświadczenie w pracy z traumą

Pracuję terapeutycznie z traumą dotyczącą trudnych doświadczeń m.in. w obszarach:

 • ADHD / ADD w dzieciństwie i / lub w życiu dorosłym
 • wysoka wrażliwość / osoby wysoko wrażliwe / WWO / HSP / SPS
 • trauma złożona / złożony zespół stresu pourazowego / PTSD / cPTSD
 • doświadczenie przemocy w rodzinie (fizycznej / psychicznej)
 • odrzucenie / brak akceptacji (w rodzinie / w grupie rówieśniczej)
 • samotność psychiczna / osamotnienie / niezrozumienie
 • poczucie winy i wstydu
 • toksyczni rodzice / rodzic
 • rozwód własny / rodziców / w rodzinie
 • uzależnienie od alkoholu / nadużywanie alkoholu
 • życie w rodzinie z problemem alkoholowym / DDA
 • traumy generacyjne / pokoleniowe / rodowe / bieda / bieda pokoleniowa
 • zaburzenia snu / trudności z zasypianiem / bezsenność
 • integracja doświadczeń psychodelicznych

Terapia systemu wewnętrznej rodziny IFS

Terapia systemu wewnętrznej rodziny (Internal Family Systems Therapy, IFS) to podejście terapeutyczne opracowane przez psychologa Richarda Schwartza w latach 80. XX wieku.

IFS zakłada, że każdy człowiek posiada w swoim umyśle różne części (lub wewnętrzne systemy), które reprezentują różne aspekty osobowości i zachowań. Te części są zwykle nieświadome i czasem mogą prowadzić do konfliktów wewnętrznych lub trudności emocjonalnych.

Celem terapii IFS jest zidentyfikowanie i zrozumienie tych części oraz harmonijne zintegrowanie ich w celu zwiększenia samopoznania, samoregulacji emocjonalnej oraz osiągnięcia stanu wewnętrznej harmonii i równowagi. Terapia ta skupia się na pracy z klientem nad budowaniem bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla wewnętrznych systemów oraz na rozwijaniu umiejętności samoregulacji emocjonalnejrozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych.

Metody terapeutyczne stosowane w ramach terapii IFS obejmują m.in. medytacje, wizualizacje, praktyki mindfulness, rozmowy z wewnętrznymi systemami oraz pracy z obrazami wewnętrznymi. Terapia IFS może być skuteczna w leczeniu zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń osobowości oraz doświadczania traumy.

Sesja terapii IFS stacjonarnie w Warszawie

Na sesjach terapii IFS pomagam w docieraniu do źródeł cierpienia, traum, zranień psychicznych i emocjonalnych. W bezpiecznej przestrzeni mojej obecności możesz spotkać się ze swoimi częściami i zaprzyjaźnić się z nimi; poznać i przyjąć ich historie; zauważyć i uznać ich emocje i potrzeby; zaakceptować i uzdrowić – siebie i swoje wnętrze.

Praca terapeutyczna z traumą

Trauma nie jest tym, co Cię spotkało. Trauma to rana psychiczna, która powstała w Twoim ciele w reakcji na to, co Ci się przydarzyło, kiedy miałeś za mało zasobów lub wsparcia, aby to przyjąć i przetrwać bez zranienia.

Pojawiła się w momencie doświadczenia czegoś zbyt trudnego dla Ciebie, w sytuacji gdy Twój układ nerwowy nie mógł tego bezpiecznie przyjąć, przetworzyć i wyrazić na poziomie emocji oraz nie było przy tobie drugiej osoby, która mogła by Ci pomóc lub wesprzeć w integracji tego doświadczenia i uwolnienia emocji z nim związanych.

Terapia traumy metodą IFS (System Wewnętrznej Rodziny) - Warszawa i online

Objawami nie zintegrowanej traumy mogą być m.in.: chroniczny stres, bezsenność, nadmierne pobudzenie, obniżony nastrój, napięcie, lęk, obniżone poczucie wartości, natrętne myśli i ruminacje, agresywne zachowania, ból i cierpienie.

Trauma zwykle ma negatywny wpływ na jakość życia, dopóki nie zostanie zintegrowana w procesie terapeutycznym.

Skuteczność IFS w terapii traumy

Wysoką skuteczność IFS w terapii traumy potwierdzają badania pilotażowe przeprowadzone w Trauma Center, Justice Research Institute, w Brookline, MA, USA.

Rezultaty tych badań wykazują, że terapia IFS miała wyraźnie pozytywny wpływ na dorosłych z zespołem stresu pourazowego (PTSD) i historią ekspozycji na wiele form traumy z dzieciństwa. Badania wykazały, że po sesjach IFS objawy depresyjne i PTSD uległy znacznemu zmniejszeniu, zaobserwowano ogólny efekt czasowy, podobnie jak towarzyszące objawy związane z dysregulacją afektu, somatyzacją i dysocjacją (wszystkie ze znaczącym całkowitym efektem czasowym i dużą istotnością statystyczną i wielkość efektu). Zaobserwowano również wzrost samowspółczucia i świadomości interoceptywnej. Warto zauważyć, że podczas miesięcznej oceny uzupełniającej po zastosowaniu terapii IFS 92% uczestników nie spełniało już kryteriów PTSD.

Treningi uważności MBCT / MBCT-L

Jako certyfikowany nauczyciel uważności MBCT prowadzę kursy mindfulness MBCT-L oraz kursy uważności dla osób dorosłych z ADHD, na których uczę, jak być tu i teraz i cieszyć się chwilą obecną, taką jaką jest. Z życzliwością, akceptacją, bez oceniania i porównywania, wspieram i pomagam stawiać pierwsze kroki na drodze praktyki uważności formalnej i nieformalnej. Na kursach uważności dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem; daję teoretyczne i praktyczne wskazówki do podążania świadomą drogą uważnego życia w zgodzie ze sobą i swoim sercem. Wspieram w psychoedukacji na temat ADHD i budowaniu strategii adaptacyjnych osób dorosłych z ADHD. Szczegółowe informacje oraz zapisy na kursy uważności, które prowadzę znajdziesz na stronie https://uwaznosci.pl.

Kompetencje i uprawnienia

Jestem praktykiem IFS drugiego poziomu (IFS Level 2 Practicioner) w nurcie terapii IFSInternal Family Systems (po polsku System Wewnętrznej Rodziny, w skrócie: SWR). Ukończyłem oficjalne szkolenie IFS Institute, podczas którego zdobyłem wiedzę i doświadczenie wymagane do pracy terapeutycznej z częściami klienta i jego wewnętrznym systemem. IFS poznaję od 2020 roku, pracując w Life Architect przy organizacji warsztatów i szkoleń w tym modelu, dedykowanych dla psychoterapeutówspecjalistów zdrowia psychicznego. Od 2021 roku jestem w terapii własnej w tym modelu. Osobiste, głębokie doświadczenie skuteczności tej metody w uzdrawianiu traumywewnętrznego dziecka pomaga mi w pracy praktyka IFS.

Jestem certyfikowanym nauczycielem uważności w nurcie terapii poznawczej opartej na uważności MBCTUważności w życiu MBCT-L (Mindfulness Based Cognitive Therapy / for Life), certyfikowanym trenerem uważności dla dzieci metodą Eline Snel© – Uwaga to działa! / Uważność i spokój żabki oraz absolwentem kursu nauczycielskiego uważności dla dzieci Mindful Schools Educators Essentials.

Ukończyłem studia podyplomowe uniwersytetu SWPS na kierunku Uważność i współczucie – podstawy, badania i psychoterapia oraz zaawansowane szkolenia nauczycielskie w nurcie terapii poznawczej opartej na uważności MBCT MBCT-L pod kierunkiem nauczycieli Fundacji Rozwoju MindfulnessThe Oxford Mindfulness Centre.

Ukończyłem studia podyplomowe Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga (Non Violent Communication, NVC) na Collegium Civitas. Trenuję Tai Chi (Taiji) i Chi Kung (Qigong) w warszawskim Tai Chi Studio. Wplatam elementy życzliwej komunikacji, łagodnego ruchu i harmonii przepływu energii w swoją codzienną praktykę oraz w pracę terapeutyczną i szkoleniową.

Jakości i wartości

Moje jakości i wartości, którymi kieruję się podczas pracy z klientem, w życiu prywatnym i zawodowym: autentyczność, uczciwość, miłość, współczucie, współodczuwanie, połączenie, empatia, ciekawość, życzliwość, wrażliwość, delikatność, czułość, odwaga, otwartość, akceptacja, elastyczność, nieosądzanie, nieporównywanie, optymizm, zaangażowanie, lojalność, zaufanie.

Jak mogę Ci pomóc?

Prowadzę sesje terapii IFS online i stacjonarnie w Warszawie (Praga Południe, Gocławek), treningi uważności w życiu MBCT-L, praktyki medytacji, warsztaty grupoweindywidualne konsultacje.

Sesje IFS – ceny

Sesja IFS lub konsultacja stacjonarnie (Warszawa, Gocławek) 80 minut – cena: 330 zł
Sesja IFS stacjonarnie (Warszawa, Gocławek) 50 minut – cena: 220 zł

Sesja IFS lub konsultacja online (Zoom) 80 minut – cena: 300 zł
Sesja IFS online (Zoom) 50 minut – cena: 200 zł

Napisz do mnie aby umówić się na sesję IFS, indywidualną konsultację lub poznać terminy kolejnych kursów uważności.

Kontakt

Chcesz umówić się na sesję IFS, konsultację albo poznać terminy kolejnych treningów i warsztatów uważności? Napisz do mnie!

✉️ szymon.ifs@proton.me
📞 +48 504 244 383

Możesz też skorzystać z formularza: